Israel 2040 Video

Inte bara trädplantering!

den 12 mars 2020 | Framtidstro KKL handlar om så mycket mer än trädplantering. Till 2040 planerar KKL-JNF ha skapat bostäder, industri-, forskning- och utbildningscentra för 1, 5 miljoner människor i "perifera Israel".

Planen är ambitiös och målmedveten. Den kontinuerliga invandringen gör det dessutom nödvändigt att planera för framtiden. 

Israel är till ytan en "lilleputt" stat, mindre än Smålands yta. I detta lilla land bor det 9 miljoner människor. Nästan hela Sveriges befolkning i Småland! Men dessutom bor den övervägande delen av befolkningen längs medelhavskusten och i Jerusalem. Endast 8% bor i Negevöknen som utgör 60% av landets totala yta. Där finns potentialen att utveckla landet och förbereda det för nya invandringsvågor men också för unga människor som önskar etablera sig och bilda familj. 

Det är detta som är vår stora uppgift de kommande åren, något som är mer än trädplantering: drägliga levnadsvillkor, arbetstillfällen och utbildningsmöjligheter! 
Hjälp oss i vår ambition att bygga upp samhället i södra Israel så att 1,5 miljoner nya invånare kan bosätta sig där.