Sigge Skavén 60 år i KKL

Insamling till minne av Sigge Skavén

den 6 november 2019 | Framtidstro Sigvard "Sigge" Skavén arbetade 60 år i Keren Kajemet Sverige. Det är till hans minne som vi gör en speciell insamling för att hedra hans långa och gedigna arbete för Israel.

Sigvard ”Sigge” Skavén arbetade i styrelsen för KKL, delvis som ordförande, i sextio år mellan 1948 och 2008. Tänk er det, sextio år! En sådan hängivenhet är ovanlig men KKL låg honom verkligen varmt om hjärtat. Det innebar verkligen inte bara torrt styrelsearbete utan framförallt förr ett betydligt mer praktiskt arbete. När det var bössinsamling så åkte man bokstavligen runt i ett visst distrikt till adresser man fått och tömde folks blå bössor. Genom den blå bössan har miljontals människor över hela världen bidragit till Keren Kajemets arbete.

Att skriva att ”många bäckar små blir en stor å” är ingen överdrift. Det är historien om småslantarnas kraft, för tillsammans räckte det till både träd och vattendammar. Dessa insamlingar runt om i Sverige har bidragit till återuppbyggnaden av det judiska hemlandet, Eretz Israel och det betydde mycket för Sigge. I linje med det skrev Sigge att ”Keren Kajemet handlar inte om träd och vatten. Keren Kajemet handlar om människor: människor som planterar träd, människor som bygger vattenreservoarer – människor som återuppbygger sitt land”. Givetvis innebar arbetet också en kontinuerlig kommunikation med såväl medlemmar i judiska församlingar som kristna samfund. Sigge gjorde förstås också ett antal besök i Israel för att besöka trädplanteringar eller vattendammar och överlägga med huvudkontoret för KKL.

Det var inte att förvånas över att Sigge, som gick bort 2018, testamenterade till KKL. Han skulle med all säkerhet ha glatt sig över om ni skulle vilja komplettera hans gåva med en egen.