Upprop för Israel

Gör Din stämma hörd om relationen Sverige-Israel

den 30 december 2018 | Högtid Nu finns chansen för var och en att göra sin stämma hörd gällande den kyliga officiella relationen mellan Sverige och Israel. Många har uttryckt stor besvikelse över regeringens ensidiga hållning.

Under det gångna året har jag åkt runt i landet och hållit föredrag om Sionismen och Israels moderna historia. Jag har talat med många Israelvänner, både på plats runtom i vårt avlånga land och på telefon.

Det som har varit slående är Israelvänners stora frustration och ilska över den kyliga officiella relationen mellan Sverige och Israel. Många har uttryckt stor besvikelse över regeringens ensidiga hållning gällande konflikten mellan Israel och Palestina. Även media har fått kritik över en snedvriden rapportering, inte minst från public service bolagen i form av SVT och SR. Därför vill jag göra ett upprop och gör det nu i nära samarbete med Vänskapsförbundet Sverige-Israel.

Nu finns chansen för var och en att göra sin stämma hörd.

Dessa starka känslor kan nu kanaliseras och få ett positivt utlopp i form av ett upprop för solidaritet med Israel och för en förbättrad relation mellan Sverige och Israel. Som den äldsta Sionistiska organisationen, grundad 1901 i Basel och 1910 i Stockholm, ser vi på Keren Kajemet Sverige det som vår uppgift att bana vägen för en sådan manifestation av solidaritet med staten Israel, med förhoppningen om att fler organisationer skall ansluta sig till den. Sveriges regering och riksdag samt svenska medier bör få kunskap om att det finns breda grupper inom det svenska samhället som inte godtar den ensidiga och snedvridna bild som det dagligen ges uttryck för.

Vårt mål är att överräcka en namnlista på manifesterande personer till ambassadören Ilan Ben Dov på Tu Bishvat, trädens nyår, som infaller den 20-21 januari. Man kan göra sin stämma hörd och bidra i uppropet för Israel genom att plantera tre träd och därigenom få sitt namn medtaget på Solidaritetsnamnlistan. När Du ger minst tre träd (300 Kr) får Du ett speciellt Solidaritetsdiplom som tagits fram specifikt för denna kampanj.

Den som ger 1200 Kr (tio träd) får, förutom diplomet, dessutom Max Safirs pocketbok ”Bäste herrn, låt mig få leva” hemskickad utan extra kostnad.

Jag vill uppmana alla att delta i vår kampanj och göra sin stämma hörd i solidaritet med Israel och dess invånare!

Ett varmt tack till Dig som hjälper oss att fortsätta vårt angelägna miljöarbete!

Max Federmann