Ambassadors Forest

Savannisering, Ambassadors Forest

Keren Kajemet Sverige – Israelfonden ansvarade under 6 år, 2010-2015, för finansieringen av forskningsprojektet Ambassadors Forest norr om ökenstaden Beer Sheba. Under de senaste åren deltog även KKL i våra Nordiska grannländer, Norge, Danmark och Finland i projektet.
Syftet med projektet var att skapa förutsättningar för att omvandla öken till en grönskande savann genom nygamla metoder gällande vattenförsörjningen.

Forskningens syfte är att undersöka hur man på bästa sätt, steg för steg, kan tränga undan öknen genom att först göra om ödemarken till steppmark och därefter skapa ett grönt landskap. I öknen är det av naturliga skäl ont om vattenresurser. Markytan är hård. De fåtal dagar om året som det faktiskt regnar, forsar vattnet iväg på den hårda markytan och försvinner till havet eller avdunstar i den oerhört starka hettan. Värdefulla vatten resurser försvinner. För att förhindra detta startades projektet Ambassadors Forest.  

För att tillvara ta varje droppe av regnvattnet planterar man s.k. Liman’s. En Liman är en dunge av ett 10-tal träd som planteras på rätt plats i terrängen dit regnvattnet rinner och samlas. För att fånga upp regnvattnet och undvika att det avdunstar förbereds markytan genom ett lager av speciellt material runt varje träd. Detta material bevarar fuktigheten kring rotsystemet och tillåter trädet och växa. Projektet Ambassador Forest undersökte olika materialtyper som kan användas för ändamålet samt var det är lämpligt att plantera dessa Liman’s i terrängen. 

I nedanstående länk till en video på You Tube förklaras projektet på ett pedagogiskt sätt på engelska med svensk översättning.

Se film >>