Amit

Amit, för utsatta barn i Jerusalem

Keren Kajemet Israelfonden vill, med Din hjälp, ge israeliska barn en terapeutisk uteplats i Jerusalem. Det var i våras som Barnhuset, Amit - Beit Hayeled vände sig direkt till KKL Sverige och beskrev hur de tar hand om barn med särskilda behov. Dessa barn kommer ofta från hem med trassliga hemförhållanden och är i behov av terapeutisk behandling.
Idag undviker många barn att vara ute på grund av hur det ser ut på den befintliga gården. På den nya gården kan barnen ha utomhusaktiveter, såväl med terapeutiska samtal som fylla den med utvecklande lek.

Det behöver barnen verkligen, vi är så tacksamma för den hjälp vi kan få, berättar Yonatan Schimmel, v. operativ chef på Beit Hayeled i Jerusalem. Detta projekt är ett unikt samarbete mellan KKL Sverige och barnhuset Amit - Beit Hayeled i Jerusalem. Barnhuset vände sig till KKL Sverige och beskrev hur de önskade hjälp med att skapa en ny uteplats för dessa barn i anslutning till sin byggnad.

Huset ligger i ett bostadsområde där ute möjligheterna är starkt begränsade. Här tillbringar barnen, vissa längre och andra kortare tid, utan sina föräldrar. Huset utgör ett hem och en behandlingsplats för ca 120 barn i åldrarna 4-14 år. Barnen vistas mestadels inomhus då gården idag är nedgången och i starkt behov av ordentlig ombyggnation. I detta projekt kan vi hjälpa till att bygga upp en del av gården till en terapeutisk miljö. Gården skall bli en oas där barnen kan trivas och känna sig trygga, leka och må bättre. Här kommer det att anläggas träd, gräs, plats för pedagogisk lek och samtalsplatser. Detta ingår i ett av Keren Kajemets viktiga projektområden att skapa en bättre miljö för befolkningen och behövande i landet.