Israel 2040

Vi bygger morgondagens Israel

I ett land stort som Småland, där invandringen är en jämn ström, måste fler bostäder byggas, fler utbildnings- och arbetsmöjligheter skapas. Det är detta som är vår stora uppgift de kommande åren, något som är mer än trädplantering: drägliga levnadsvillkor, arbetstillfällen och utbildningsmöjligheter!

Vi har börjat genom att starta anläggningen av en rekreationsplats för alla åldrar i Shokeda-området, vilket ligger nära gränsen till Gaza. Där ska det finnas lekplats, utegym, grill- och sittplatser.