Jerusaleminsamling

KKL:s Jerusaleminsamling tillägnas ambassadör Isaac Bachman, som nu lämnar Sverige

Israels ambassadör Isaac Bachman har varit verksam i Sverige under en period då relationerna mellan länderna befunnit sig på en bottennivå. När hans förordnande nu går ut har KKL beslutat att tillägna honom den pågående Jerusalem-insamlingen.

– Vi hoppas och tror att insamlingen ska visa att det finns en stor, tyst opinion i Sverige som har en helt annan inställning till Israel, än den som kommer till tals via vår regering, säger ordförande Max Federmann.