Raoul Wallenberg skogen

En skog till Raoul Wallenbergs minne

Tanken med planteringen av skogen var att den skulle bli ett bestående minnesmärke för Raoul Wallenberg och hans gärningar. Skogen blir också en plats för ceremonier för delegationer från Sverige och andra länder. På så sätt blir både Raoul Wallenberg och Sverige uppmärksammat i olika sammanhang.
Eftersom att allmänheten var mycket engagerad i donationen så ledde projektet till ökad kunskap, engagemang och medvetande. Insamlingen blev såväl en hyllning som utbildning i kunskapen om hans gärningar och vad vi kan dra för lärdomar av dessa i dagens samhälle.

Genom att plantera träd till Raoul Wallenbergs ära så påminns vi om vad en enskild person, med mod, vilja och inställning kan åstadkomma. I alla situationer har vi ett val, och det är upp till varje människa att själv bestämma hur hon ska handla. När en människa agerar förändras hela tillvaron. I Talmud står att den som räddar ett liv, räddar en hel värld. Det krävs bara att en person gör något och vågar göra det som är rätt. Låt oss hjälpa oss själva och framtida generationer att minnas var människas lika värde. Låt detta minnesmärke bli en levande hågkomst om vad som krävs av oss och kommande generationer om vi stöter på nya förföljelser, förtryck, rasism, antisemitism eller andra oönskade beteenden i samhället.

Raoul Wallenberg har förutom att ha räddat tusentals judar som påverkar flera generationer, också visat egenskaper som personlig förebild. Därför planterade vi denna skog, med Din hjälp, till i hans minne.

I Raoul Wallenbergs ära kommer även ett monument att installeras i Park Sweden, beläget mellan Tel Aviv och Jerusalem i Zora Forest nära Beit Shemesh.

Raoul Wallenberg är en av de, internationellt sett, mest kända svenska medborgarna. Han är dessutom hedersmedborgare i USA, Kanada, Israel och Ungern.

År 2012 var det 100 år sedan Raoul Wallenberg föddes. Vi ville hedra Raoul Wallenberg och hans gärning genom att plantera en skog i hans namn i Israel. Vi möte ett stort gensvar från alla KKL vänner både i Sverige och internationellt.

Skogen är belägen i ett område utanför Haifa, där Wallenberg var verksam under en tid i sitt liv. Träd innehåller mycket symbolik, det är något som växer och ger liv, nu och till kommande generationer. Liksom Raoul Wallenbergs gärningar ger de nytt syre och kraft till återväxt och möjliggör en bättre värld.

Karta
Området där Raoul Wallenbergskogen ligger är beläget ca 25 km söder om Haifa och heter Hazorea.

 

Raoul Wallenbergskogen har flera stödjare och samarbetspartners

RAOUL WALLENBERG 2012 - REGERINGEN
Regeringen har beslutat att i Sverige och internationellt uppmärksamma att Raoul Wallenberg 2012 skulle ha blivit 100 år genom att hedra hans minne med olika evenemang och aktiviteter.

YAD VASHEM
Yad Vashem safeguards the memory of the past and imparts its meaning for future generations. Established in 1953, as the world center for documentation, research, education and commemoration of the Holocaust, Yad Vashem is today a dynamic and vital place of intergenerational and international encounter.

Read more >>