Säkerhetsplantering av träd längst gränsen mot Gaza

Säkerhetsplantering av träd längst gränsen mot Gaza

Vi håller på att plantera träd som skapar en buffert och skyddar invånare och besökare i västra Negev från krypskyttar, raketer och missiler som avfyras från Gaza.

Behoven är stora eftersom delar av de trädplanteringar som redan gjorts brunnit upp i de 100-tals pyromandåd som genomförts via flygande drakar från Gaza de senaste månaderna.

Med ditt bidrag kan vi plantera träd och buskage som fungerar som kamouflage och kan skydda civila från beskjutning. Ditt bidrag är livsviktigt.