Siewert Öholms Skog

För ett par veckor sedan somnade tv-profilen Siewert Öholm, 77, stilla in efter en tids sjukdom.

Nu ska det planteras en skog i Israel för att hedra hans stora engagemang för Israel.

Siewert Öholm var under tre decennier en omtyckt och omdebatterad programledare och producent på Sveriges Television. Där stod han bakom populära program som Svar direkt och Hela kyrkan sjunger.

Under de senaste femton åren var han verksam på dagstidningarna Dagen och Världen idag.
Siewert Öholms uthålliga stöd till Israel som Mellanösterns enda demokrati var genomtänkt och kraftfullt. Hans engagemang gav genljud både i Sverige och i Israel.

- Ingen torde under senare decennier ha betytt mer för att korrigera en snedvriden mediebild av Mellanöstern, menar Israels Sveriges-ambassadör Isaac Bachman.

I nära samråd med Siewert Öholms familj kommer nu Keren Kajemet Israelfonden att plantera en skog i Israel för att hedra den svenske tv-profilens minne.

Ett av de sista offentliga framträdanden han gjorde var i samband med ett arrangemang i mitten av september i fjol som Keren Kajemet anordnade tillsammans med Israels ambassad, då ett konstverk i Raoul Wallenberg-rummet i ambassaden avtäcktes i närvaro av Raoul Wallenbergs halvsyster Nina Lagergren och hennes dotterdotter Cecilia Åhlberg.

Israel i fokus:
Den sista artikeln Siewert Öholm skrev i Världen idag i slutet av december, tog kraftfullt ställning för Israel och emot antisemitism.

Sista utlandsresan, som Siewert och hustrun Gitten Bohlin Öholm gjorde tillsammans i slutet av förra året, gick även den till Israel. Under resan, råkade han träffa Israels ambassadör i Sverige, Isaac Bachman, på flyget ned till Tel Aviv. Siewert hade före resan fått informationen att sjukdomen dessvärre återkommit och att dagarna var räknade. Under flygresan ned till Israel översatte han och läste den kommande artikeln i Världen idag på engelska för ambassadör Bachman.

– Vi har nu startat en insamling till en skog i Israel, för att hedra Siewert Öholm, berättar Max Federmann, ordförande för Keren Kajemet Israelfonden i Sverige. Vi önskar på detta sätt föreviga Siewert Öholms namn i det bibliska land som han älskade. Jag framförde vårt djupa deltagande i sorgen till Siewerts fru Gitten i förra veckan. Gitten samtyckte entusiastiskt till vårt förslag att starta en insamling till en skog.

– Det blir ett sätt att hedra och komma ihåg hans unika livsgärning och det stöd till Israel som var så signifikant för Siewert Öholm och så betydelsefullt för Israel, säger Max Federmann.

Vi välkomnar och tackar för alla bidrag till Siewert Öholms skog i Israel!