Solidaritet

Upprop för Israel

Det som har varit slående under det gångna året är Israelvänners stora frustration och ilska över den kyliga officiella relationen mellan Sverige och Israel. Många har uttryckt stor besvikelse över regeringens ensidiga hållning gällande konflikten mellan Israel och Palestina. Även media har fått kritik över en snedvriden rapportering, inte minst från public service bolagen i form av SVT och SR.

Dessa starka känslor kan nu kanaliseras och få ett positivt utlopp i form av ett upprop för solidaritet med Israel och för en förbättrad relation mellan Sverige och Israel. Som den äldsta Sionistiska organisationen, grundad 1901 i Basel och 1910 i Stockholm, ser vi på Keren Kajemet Sverige det som vår uppgift att bana vägen för en sådan manifestation av solidaritet med staten Israel, med förhoppningen om att fler organisationer skall ansluta sig till den. Sveriges regering och riksdag samt svenska medier bör få kunskap om att det finns breda grupper inom det svenska samhället som inte godtar den ensidiga och snedvridna bild som det dagligen ges uttryck för.

Vi vill uppmana alla att delta i vår kampanj och göra sin stämma hörd i solidaritet med Israel och dess invånare!