Zuqim

Zuqim

Under åren 2005 – 2010 hade Keren Kajemet Sverige ett huvudprojekt med vänorten Zuqim i Arava dalgången i södra Israel, nära gränsen till Jordanien.
Det var en ny typ av etablering i Negevöknen som syftade till att bygga upp ett samhälle som kunde livnära sig av ökenturism och en viss typ av industriell verksamhet som passade i en avlägsen del av landet.