Matutdelning höst och vinter 2020

Utdelning av matpaket i "periferin"

den 23 oktober 2020 | Coronatider Corona-restriktioner drabbar hårt – din hjälp behövs:

Käre Israelvän!

Detta är en vädjan om hjälp till nödlidande i Israel som saknar mat för dagen.

Som första land i världen fattade regeringen i Israel beslut om en andra nedstängning (lockdown) av samhället pga. corona smittans ökande spridning i landet. Efter 4 veckors nedstängning öppnar man nu försiktigt upp landet, steg för steg.

Israel har varit hermetiskt stängt under de judiska helgerna Rosh Hashana (judiska nyåret), Jom Kippur (försoningsdagen) och Sukkot (lövhyddohelgen). Många människor har varit isolerade i sina hem under helgerna och inte kunnat besöka sina nära och kära, barn och barnbarn, vänner och bekanta. Detta har inneburit stort lidande för befolkningen.

Många äldre och fattiga, bland dem överlevande från Förintelsen, har lidit nöd och inte haft mat för dagen.  Fattiga familjer med många barn, ofta i det som brukar kallas ”det perifera Israel”, har också haft brist på daglig föda. Över en miljon israeler är arbetslösa och de som inte har besparingar har svårt att försörja sig. 

Keren Kajemet Israelfonden har därför börjat köpa in och distribuera matpaket till behövande i hela landet. Frivilliga ungdomar paketerar och bär ut mat till nödställda och behövande. Distributionen sker i nära samarbete med berörda myndigheter.

Vi ber dig nu stödja våra insatser för de svårast drabbade i Israel! Öppna ditt hjärta, hjälp oss att hjälpa genom ett ekonomiskt bidrag!

Alla gåvor, stora som små, är välkomna och mycket uppskattade. Se Max Federmanns appell här.

Skicka din gåva via Swish 123 683 7678 eller Bankgiro 5816-5515. Märk din betalning ”mathjälp”. Vill du ha ett vanligt inbetalningskort? Ring oss vardagar mellan 09-12 på telefon 08-661 8686.

 

Max Federmann - Verksamhetschef - KKL Sweden