Ebba Busch Thor för ambassadflytt till Jerusalem

Ebba Busch Thor för ambassadflytt till Jerusalem

den 13 oktober 2018 | Flytt KD:s partiledare Ebba Busch Thor (KD) gratulerar Israel i samband med landets 70-årsjubileum och är positiv till att flytta Sveriges ambassad till Jerusalem.

KD:s partiledare Ebba Busch Thor (KD) gratulerar Israel i samband med landets 70-årsjubileum och är positiv till att flytta Sveriges ambassad till Jerusalem.

– Jag är glad och tacksam att Israel trots så mycket konflikter och fientlighet i närområdet ändå är en fullt fungerande demokrati idag 70 år senare, betonar hon.

Ebba Busch Thor fick ett intresse för Israel och Mellanösternfrågorna eftersom hon är intresserad av internationell politik och har studerat freds- och konfliktkunskap.

– Konflikterna i Mellanöstern och Israel-Palestina-konflikten i synnerhet är ju ett väldigt vanliga case inom det området. Sen har många kristdemokrater av tradition ett starkt intresse för Israel sen långt tillbaka. Även jag, förklarar partiledaren. En avgörande förändring som måste till för att de ansträngda relationerna mellan Sverige och Israel ska förbättras är att svensk media och politiker på vänsterkanten börjar mäta Israel efter samma måttstock som andra länder, förklarar Ebba Busch Thor.

– Exakt samma terrorhandling i till exempel Frankrike och Israel får väldigt gärna olika beteckning i den svenska rapporteringen, lägger hon till. – I det ena fallet kallas det terrorhandling och i det andra frihetskamp. Lågvattenmärket var när Margot Wallström påstod att Israel ägnar sig åt utomrättsliga avrättningar. Det skulle hon aldrig säga om fransk polis när den tvingas skjuta terrorister.

Din partikollega Lars Adaktusson är ordförande för vänskapsförbundet Sverige-Israel som har målet att Sverige ska bli Europas Israel-vänligaste land. Är det en målsättning du ställer upp på?

– Jag vet inte hur man mäter det. Men ja. Jag vill att Sverige, hela EU och alla europeiska länder ska bli mer israelvänliga och ha en rättvis ingång i konflikten mellan palestinier och judar. Sverige får gärna vara bäst i klassen. Israel är omgivet av en rad muslimska länder och terrorrörelser, där flera av dem har målet att utplåna Israel. Hur ska Israel agera i denna situation tycker du?

– Till skillnad från många svenska politiker har jag full förståelse för att Israel måste upprätthålla en hög säkerhetsnivå. Tyvärr tror jag att man måste fortsätta att göra det. Men när tillfälle ges söka fred med grannländerna. Men jag tror att EU och USA måste ta ett ansvar för att alla parter i så fall följer de överenskommelser som då görs.

I rapporteringen beskrivs ofta Israel som den starkare parten i konflikten med palestinierna. Vilken betydelse har den regionala omgivningen för konflikten?

– Givet att Israel är omringat av så många fientligt inställda länder och aktörer måste Israel upprätthålla en hög militär förmåga och kunna bekämpa omfattande terror. Vad gäller palestinierna isolerat så är Israel den starkare parten. Givet att palestinerna valt att ledas av Hamas och Fatah som är två antisemitiska organisationer som inte erkänner israels rätt att existera så måste Israel vara den starkare parten under överskådlig tid.