Israel 2040 Relocation Plan

Inte bara trädplantering!

den 12 mars 2020 | Framtidstro KKL handlar om så mycket mer än trädplantering. Till 2040 planerar KKL-JNF ha skapat bostäder, industri-, forskning- och utbildningscentra för 1, 5 miljoner människor i det "perifera Israel".

Keren Kajemet Leisrael, också kallad Jewish National Fund, grundades 1901, vid femte Sionistkongressen i Basel. Det bestämdes att man skulle investera i mark i det då Ottomanska rikets Palestina. Sen dess har mycket hänt. 2018 firade Israel 70 år, som har gått från ett ökenområde till ett industriellt och high-tech land som placerar sig på första plats som världens mest innovativa land med flest start-ups/capita.

Men drömmarna tar inte slut där. Man vill göra något åt den ojämlikheten som råder mellan storstaden Tel Aviv och "periferin", landområden i Galiléen och Negevöknen, som inte har utvecklats i lika hög grad. Planen är ambitiös och målmedveten. Den kontinuerliga invandringen, ofta p.g.a. ökad antisemitism, gör det dessutom nödvändigt att planera för framtiden. 

Israel är till ytan en "lilleputt" stat, mindre än Smålands yta. I detta lilla land bor det 9 miljoner människor. Nästan hela Sveriges befolkning i Småland! Men dessutom bor den övervägande delen av befolkningen längs medelhavskusten och i Jerusalem. Endast 8% bor i Negevöknen som utgör 60% av landets totala yta. Där finns potentialen att utveckla landet och förbereda det för nya invandringsvågor men också för unga människor som önskar etablera sig och bilda familj. Detta område kallas det "perifera" Israel och är en stor utmaning. KKL:s vision, i samråd med Israels stat, är att utveckla denna periferi och skapa fler innovations- och studiecentra för 1, 5 miljoner människor.

Det är detta som är vår stora uppgift de kommande åren, något som är mer än trädplantering: drägliga levnadsvillkor, arbetstillfällen och utbildningsmöjligheter! 
Hjälp oss i vår ambition att bygga upp samhället i södra Israel så att 1,5 miljoner nya invånare kan bosätta sig där.