Pionjär

Nu behövs nya pionjärinsatser!

den 26 april 2017 | Framtidstro Nästa år är det 70 år sedan David Ben-Gurion utropade staten Israel, vilket självklart kommer att firas stort i Israel och runt om i världen.

Men redan nu i juni firar Israel att Jerusalem varit en enad stad i 50 år och i november är det dags för ytterligare ett jubileum; då är det nämligen 100 år sedan Balfourdeklarationen slog fast den historiska kopplingen mellan det judiska folket och det landområde som drygt 30 år senare fick namnet Israel.

När vi firar dessa jubileum och med tacksamhet ser tillbaka på det som har hänt, är det inte bara för att nostalgiskt minnas vad som skett i historien. Nej, den viktigaste lärdomen när vi betraktar historiska händelser är att förstå vad som motiverade dåtidens pionjärer så att vi själva kan inspireras inför framtiden.

Keren Kajemet Israelfonden, tillsammans med andra delar av det israeliska samhället, har nu kavlat upp ärmarna rejält för att – i fotspåren av pionjärerna – ta sig an de södra delarna av Israel, som till stor del består av öken. David Ben Gurion, som utropade staten Israel, insåg att uppgiften att få Negev att grönska är lösningen på framtidens befolkningsutmaning i Israel. För att vara en förebild för kommande generationer flyttade han själv ut i öknen.

Vi på Keren Kajemet Sverige känner en stor glädje och entusiasm inför dessa mål om att skapa förutsättningar för att ta emot en miljon människor i Negev-området. Det ska sägas att detta inte är en lättvindig uppgift. För att denna vision ska bli verklighet krävs exceptionella insatser och samverkan.

Det finns flera skäl till varför uppgiften är angelägen och ärendet brådskar. För några veckor sedan invigdes en minneslund till Dan Uzan, som i februari 2015 frivilligt vaktade synagogan i Köpenhamn och helt obeväpnad stoppade en terrorist, som sköt honom till döds och sedan flydde. Minneslunden är ett resultat av det stöd som donatorer i de skandinaviska länderna har bidragit med.

Det som hände Dan Uzan är en påminnelse om att landet Israel behövs, som en fristad för judar när antisemitismen växer i många länder i världen. Den judiska föreningens nedläggning i Umeå är en påminnelse om att antisemitismen är en verklighet även i vårt land.

Vi hoppas att även du blir inspirerad när du läser detta, både av historiska hjältedåd och av dessa ”nygamla” mål och visioner att befolka Negev-området.

Som du förstår så behöver vi gemensamt sträcka oss mot dessa mål för att denna vision ska bli en verklighet.

Med förenade krafter kan vi driva tillbaka öknen och skapa förutsättningar för en miljon människor att kunna flytta till Negev-området.

Ett varmt TACK för Ditt engagemang och för Din donation!

 

Max Federmann

Keren Kajemet Sverige

Israelfonden