Kondolera

Kondolera

Genom Keren Kajemet kan Du lämna en kondoleans åt en bortgången person. Att kondolera betyder mycket för de anhöriga och det är mycket vanligt att man skickar en donation till Keren Kajemet som kondoleans. Vi skickar då ett certifikat ”till evigt minne av”. Certifikaten skickar vi till den du önskar och även till det land du önskar.
Vi tar tacksamt emot Din beställning!

Priset för Träd och Vatten är: 

 • Beställ Träd för en grönskande öken: 150 Kr per träd
 • Beställ Vatten som ger liv: 150 Kr per kubikmeter vatten
 • Hanteringskostnad och porto tillkommer: 50 Kr per beställt diplom

Alternativa tillvägagångssätt för ett diplom:

 • Du kan beställa maildiplom via hemsidan 
 • Du kan ge valfri gåva och ladda ner ett tomt diplom här: "Träd i öknen", "Cypresser", "Mandelblom"
 • Du kan sända din beställning till info@kkl.nu och kan då betala din gåva via swish, bankgiro eller med inbetalningstalong. Ange uppgifterna nedan

Välj Diplom/Certifikat via hemsidan eller kontakta oss via info@kkl.nu och ange: 

 • Avsändare
 • Mottagare
 • Val av diplom
 • Hälsningstext

 Välj belopp som Du önskar skänka:

 • Om Du önskar skänka 3 träd anger Du 500 Kr
 • Om Du önskar skänka 5 träd anger Du 800 Kr
 • Om Du önskar skänka 10 träd anger Du 1550 Kr
 • Om Du önskar skänka 18 träd Chai anger Du 2750 Kr
 • Ovanstående belopp gäller även gåvor kubikmeter vatten