Klimatkompensation

Kompensera klimatet för Din konsumtion

2018 är ett år då vi verkligen har känt av hur vi kan komma att påverkas av ett varmare klimat, bland annat genom bränderna i Mellansverige.

Keren Kajemet (KKL) i Jerusalem har beräknat att varje person skulle behöva plantera minimum 200 träd för att kompensera för sin klimatpåverkan under ett liv. Naturligtvis är denna mängd symbolisk, då vi i dagens läge flyger mer och mer på jobb och fritid, och därigenom ökar vår klimatpåverkan.

Du har nu möjligheter att kompensera miljön för den påverkan Din konsumtion har haft under det gångna året. Plantera ett valfritt antal träd i Israel för 150 kr st. för att erhålla ett speciellt framtaget miljöcertifikat. Detta certifikat är av den arten att vi i så liten utsträckning som möjligt vill påverka vår miljö. Därför är marknadsföringen helt på digital basis, liksom spridningen av den. Det vill säga, detta certifikat kan endast fås via mail. Sedan får man själv välja om, och på vilken typ av papper, man eventuellt vill skriva ut certifikatet. Man kan bara betala via sin bank, eller via swish, och då använder man märkningen ”kompensationscertifikat”.

Tack för att Du vill klimatkompensera!