Trädplantering

Plantera träd för en grönare öken

På Keren Kajemet - Israelfonden är vi mest kända för våra omfattande trädplanteringsprojekt. Sedan grundandet 1901 har vi planterat mer än 250 miljoner träd. Genom att plantera träd förbättras jordmånen och klimatet blir mer gynnsamt i landet.
Israel är det ledande landet i världen när det gäller att steg för steg tränga undan öknen till förmån för ett grönt och inbjudande landskap, där människor och djur kan trivas och uppnå ett välbefinnande.

I Israel finns de största planterade skogarna i världen. Många delegationer från världens alla hörn besöker Israel för att ta del av landets kunskaper inom miljövård och få hjälp med egna liknande projekt. Flera afrikanska länder har startat trädplantering. 

Under årens lopp har svenska bidragsgivare skapat förutsättningar för att flera omfattande trädplanteringar kunnat genomföras.

Att uppvakta en person på dennes födelsedag eller någon annan bemärkelsedag med ett diplom för ett antal planterade träd, är en klassisk Keren Kajemet produkt och en uppskattad gåva. Denna typ av hedersbetygelse passar vid alla tillfällen som ett alternativ till blommor. Många träd doneras även vid begravningar eller till evigt minne av en älskad släkting eller nära vän.

Den mest kända skogen heter Yatir.

Den ligger på Hebronbergets slutningar, nordöst om staden Beér Sheba på gränsen till Jordanien i öster och Negevöknen i söder. Här finns det många svenska namn bland plaketterna över donatorer. Yatir skogen är ett utmärkt exempel på vad som kan uppnås genom hårt och målmedvetet miljöarbete. Yatir är den största skog som planterats i Israel med början 1964 och är avslutad.

Raoul Wallenberg skogen ligger i norra Israel, nära Carmel berget och staden Haifa.

Detta projekt startades för att hedra vår kända svenska hjälte, som räddade tusentals judar undan förintelsen, i Budapest, 1944-1945. Skogen planterades, med start 2012, för att markera 100 år sedan Raoul Wallenbergs födelse den 4 augusti 1912. Detta projekt har mött stort intresse och mycket entusiasm bland våra donatorer. Representanter för familjen Wallenberg har närvarat vid högtidlighållandet av skogen, både i Jerusalem 2013 och i Stockholm 2014. Denna skog avslutades 2014.

Vårt senaste projekt pågår just nu, under 2016, genom planteringen av 20 000 träd i det gröna bälte som anläggs runt ökenstaden Beér Sheba i södra Israel.

Att plantera träd i Negevöknen, där staden Beér Sheba ligger, innebär ofta stora utmaningar. Ett vanligt sätt är att plantera en s.k. Liman. En Liman är en dunge av ett 10-tal träd som planteras vid en punkt i terrängen dit vattnet rinner det fåtal dagar om året som det faktiskt regnar. För mer info se Projekt Vatten!

2019 startade vi en plantering norr om Beer Sheba nära kibbutzen Mishmar HaNegev. Du kan se bilder här.

Fakta om Keren Kajemet

115
Aktiva år
250
Planterade träd (miljoner)
20000
Mål för Beér Sheba (antal träd)