Föreläsningar om Israel, judisk historia och religion

Utbildningssatsning av Keren Kajemet Sverige!

Max Federmann har engagerat sig i KKL som utbildningsansvarig för att möta det behov av föreläsningar och utbildningsinsatser som organisationen möter från olika håll.

Församlingar, friskolor, Israel-föreningar och andra intresserade erbjuds därmed föreläsningar om det moderna Israel, om judendomen, men också om modern antisemitism och Förintelsen. Det arvode som betalas ut i samband med föreläsningen hjälper till att finansiera trädplantering i Israel.

– Detta är ett naturligt steg för att expandera och lyfta verksamheten till nästa nivå, säger Max Federmann, som leder verksamheten på Keren Kajemet Sverige.

– Intresset för staten Israels moderna historia är stort. Och det finns historiska, geografiska och andra utmaningar för Mellanösterns enda demokrati som många inte tänker på. De som är intresserade av en föreläsning kan kontakta vårt kansli för ytterligare information, fortsätter han och beskriver hur han själv kommer att besöka en rad platser i höst för att föreläsa om sionismen och staten Israels födelse.

Ring telefon 08–661 86 86 eller maila info@kkl.nu för att få mer information om dessa föreläsning med Max Federmann.