Forskning

Forskning

KKL-JNF bedriver avancerad miljöforskning inom en rad områden. Under 2015 anordnades en världsutställning i Italien med namnet Milano Expo. Israels monter var en av de mest välbesökta. Montern hade utformats av KKL-JNF och visade resultatet av vår forskning inom jordbruks området. Milano Expo handlade om hur mänskligheten skall kunna ge mat åt en snabbt växande befolkning globalt. Israels tema var ”Fields of tomorrow”.

KKL Sverige har nyligen deltagit och slutfört ett omfattande vatten forsknings projekt kallat Ambassadors Forest. I ett extremt torrt ökenlandskap söder om Abrahams stad, Beér Sheba, planterades ett antal träd i flera s.k. Liman’s. En Liman är en dunge av 10 – 15 träd som placeras på noggrant utvalda platser i terrängen. Vid dessa platser samlas regnvattnet upp under det fåtal dagar vintertid som det faktiskt regnar i öknen. Ofta rinner vattnet på ett stenhårt lager av sand till dessa platser. Genom att plantera en Liman på en sådan plats utnyttjar man naturens egen bevattningssystem.

Forskningsprojektet undersökte hur man bäst kan tillgodogöra sig vattnet genom att testa olika material som bevarar fuktigheten och hindrar vattnet från avdunstning. Dessa olika material viras runt trädens rot och därmed får trädet kontinuerligt vatten och kan växa och utveckla sitt rotsystem trots det stränga klimatet med 40-45 grader hetta under sommaren. När antalet träd växer påverkar det både jordmånen och klimatet i positiv riktning.