Föreläsningar

Föreläsningar

Vi föreläser och presenterar gärna vår verksamhet hos er organisation, församling eller ert företag.

Vi har stor erfarenhet av miljöarbete och ser fram emot att sprida våra kunskaper till er!

Vi berättar om våra olika projekt, i cirka 45-60 minuter och sedan ger vi tid för frågor.

Våra föreläsningar handlar om miljöarbetet i Israel såsom trädplantering, vatten, vegetation och forskning. Vi berättar även om sionismens historia och sprider kunskap om det historiska förloppet när denna rörelse växte fram som ett resultat av antisemitismen.

Ett spännande föredrag är det vi kallat ”i David Ben-Gurions fotspår”.